„Vannak helyzetek, amikor nem lehet tovább visszavonulni.”

(Sólyom László a Nyerges-tetőn, 2009. március 15-én)
Nyilatkozat


Hogy az adósságválságot a kormány ne használhassa az ország kiárusítására, követeljük a parlament feloszlatását!

Nem új miniszterelnököt, hanem új politikát akarunk: ne a kötést cserélgessék sebeinken, hanem a kezelés módján változtassanak!

Ne a színfalak mögött alkudozó pártok adjanak ismét kormányfőt az országnak! Az új választások kiírása ma a jogállam rendjébe vetett bizalom helyreállításának első feltétele.

Alulírottak üdvözöljük a Zempléni Településszövetség felhívását a megyerendszer – a magyar közigazgatás – millenniuma alkalmából rendezendő Nemzeti Zarándoklatra. A résztvevőket arra kérjük, támogassák követeléseinket!

Alulírottak elvárjuk, hogy akiket a többség bizalma az ország élére állít, az alábbiak szerint járjanak el.


 

1. A közvagyon elmagántulajdonítása nyomorunkat és kiszolgáltatottságunkat növeli. Ezért javasoljuk:

-   hogy a Nemzeti Földalap földvagyonából csak a helyi gazdálkodók                               részesüljenek,

-   vessenek véget a falusi iskolahálózat lerombolásának,

-   a vízellátás és a közművek maradjanak közösségi tulajdonban,

-   állítsák le az egészségügyben zajló forráskivonást,

-   az önkormányzatok ne az ingatlanvagyon feléléséből jussanak bevételhez,

-   a kormány alkotmányos hatáskörén túlmenő privatizációs ügyleteket                           érvénytelenítsék.

 

2. Az államháztartás rendbetételére javasoljuk az arányos közteherviselést:

-   a külföldi befektetőknek a hazaiak rovására nyújtott kedvezmények                            felszámolását,

-   a környezetszennyezés adóztatását,

-   a munkát terhelő adók mérséklését, az ellenőrizhetetlen módon keletkezett                 vagyon megadóztatását,

-   a fejlesztési forrásokkal űzött korrupció, a pazarló állami beruházások leállítását,

-   a közvagyon hűtlen kezelőinek törvényes felelősségre vonását.

 

3. Magyarországon a munkaképes korú emberek fele nem folytat legális kereső tevékenységet. A hazai gazdaság talpraállítása érdekében a foglalkoztatás javítására összpontosító gazdasági, szociális és képzési politikát kívánunk, és ennek szellemében:

-   a kis- és közepes méretű hazai gazdaságokat sújtó rendelkezések eltörlését,

-   élelmiszer-önrendelkezést,

-   a hazai piacok védelmét,

-   az energia-függőségünket enyhítő takarékossági intézkedéseket, a megújuló               források fokozott igénybevételét.

 

4. Nemzeti érdekeink határozottabb képviseletét követeljük az Európai Unióban:

-   az uniós bürokrácia megfékezését,

-   a nemzeti kisebbségeknek járó kollektív jogok teljességét a határon túli                        magyaroknak,

-   a termőföld eladására kimondott moratórium fenntartását; külföldiek és jogi                 személyek továbbra se szerezhessenek Magyarországon földtulajdont,

-   a kereskedelem szabadságára hivatkozva ne akadályozzák a helyi közösségeket           természeti és kulturális értékeik védelmében.

 

5. A politika becsületének helyreállítása érdekében követeljük:

-   a döntéshozók személyi felelősségének növelését, a döntési folyamatok                       nyilvánosságát

-   a médiumok irányításának és gazdálkodásának függetlenítését a politikai                    pártoktól

-   az önkormányzatiság tényleges feltételeinek biztosítását a települések,                       munkahelyi és szakmai közösségek számára

-   társadalmi vitát a választási törvény reformjáról.

 

Budapest, 2009. április. 8.


 

 

Aláírók:

 

1.             Ács Margit, irodalomtörténész

2.             Ács Sándorné, agrármérnök

3.             Ángyán József, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő

4.             Bagi Béla, országgyűlési képviselő

5.             Bárdos Deák Péter, a Duna Charta szóvivője

6.             Bencsik János, Tatabánya polgármestere

7.             Benyhe János, a Magyar PEN Club főtitkára

8.             Béres Tamás, lelkész, egyetemi oktató

9.             Czakó Gábor, író

10.           Czeller Gábor, ökogazda

11.           Dárday István, filmrendező

12.           Dux László, egyetemi tanár
 
13.           Egedy Gergely, főiskolai tanár

14.           Elek István, közíró

15.           Ertsey Attila, építész

16.           Fábry Sándor, humorista

17.           Farkas Ádám, képzőművész

18.           Gazsó Ferenc, egyetemi tanár

19.           Gerle János, építész

20.           Granasztói György, egyetemi tanár

21.           Gulyás Gyula, filmrendező

22.           Gulyás János, filmrendező
 
23.           Hankiss Elemér, szociológus

24.           Kajner Péter, közgazdász

25.           Kalas György, jogász

26.           Karátson Gábor, festőművész

27.           Kelemen András, országgyűlési képviselő

28.           Kerpen Gábor, tanár

29.           Kodolányi László, iparművész

30.           Kollár István, egyetemi tanár

31.           Kopp Mária, egyetemi tanár

32.           Krizsán András, építész

33.           Kurutzné Kovács Márta, az MTA tagja

34.           Lajtmann József, vízgazdász

35.           Lányi András, író, egyetemi oktató

36.           Lovas Rezső, az MTA tagja

37.           Lukács András, geofizikus, környezetvédő

38.           Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság volt elnöke

39.           Makovecz Imre, építész

40.           Márai Géza, egyetemi tanár

41.           Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere

42.           Mellár Tamás, egyetemi tanár

43.           Miklóssy Endre, urbanista

44.           Miszlivetz Ferenc, egyetemi tanár

45.           Nagy Zoltán, ideggyógyász, az OPNI volt főigazgatója

46.           Náray-Szabó Gábor, az MTA tagja

47.           Németh György, szociológus

48.           Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, országgyűlési képviselő

49.           Osskó Judit, szerkesztő

50.           Ö. Kovács József, történész

51.           Pákozdi Imre, villamosmérnök

52.           Pápai József, a Vasutas Települések Szövetségének szakértője

53.           Porogi András, tanár, iskolaigazgató

54.           Pusztay János, egyetemi tanár

55.           Schäffer Erzsébet, újságíró

56.           Schneller István, egyetemi tanár

57.           Skrabski Árpád, egyetemi tanár

58.           Szabad György, az Országgyűlés volt elnöke

59.           Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke

60.           Szakolczai György, professor emeritus

61.           Szebedy Tas, tanár, iskolaigazgató

62.           Sztilkovics Szávó, Pilisszentiván polgármestere

63.           Vajna Zoltán, az MTA tagja

64.           Varga Géza, agrármenedzser

65.           Varga Zoltán Sándor, egyetemi tanár

66.           Vásárhelyi Judit, tanár

67.           Veres Nándor, a Szövetség az Élő Tiszáért elnöke, Nagykörű polgármestere

68.           Vida Gábor, az MTA tagja

69.           Zlinszky János, alkotmányjogász

 
A Professzorok Batthyány Köre testületileg is csatlakozott.